MENU

Αγοράστε τη SportDay και κερδίστε 10 εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ ΑΕΚ!: Αγοράστε τη SportDay και κερδίστε 10 εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ ΑΕΚ!

Η SportDay προσφέρει 10 εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ ΑΕΚ στους φίλους της «Ένωσης». Μάθετε όλες τις λεπτομέρειες και τους όρους του διαγωνισμού

Η SportDay, η μεγαλύτερη ελληνική αθλητική εφημερίδα, επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη στους φίλους της ΑΕΚ, στο κατώφλι της έναρξης της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Σε μια χρονιά που η «Ένωση» εγκαινιάζει το νέο της «παλατάκι» στα Άνω Λιόσια, οι «κιτρινόμαυροι» φίλαθλοι έχουν την ευκαιρία να κλείσουν θέση για όλη τη χρονιά στις εξέδρες του, με μία και μόνο κίνηση: Να βρεθούν στο περίπτερο της γειτονιάς τους, να αγοράσουν 10 φύλλα της SportDay(συγκεντρώνοντας τα αντίστοιχα κουπόνια) και να μπουν στη μεγάλη κλήρωση για 10 εισιτήρια διαρκείας της «βασίλισσας».

Ακολουθούν αναλυτικά οι όροι του διαγωνισμού:

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
«10 εισιτήρια διαρκείας KΑΕ ΑΕΚ»

 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «SPORTDAY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» (εφεξής «διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό), με έπαθλο δέκα (10) εισιτήρια διαρκείας της KΑΕ ΑΕΚ στο τμήμα 11 του ολυμπιακού κλειστού των Ανω Λιοσίων της αγωνιστικής περιόδου 2021-22.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη διοργανώτρια και στην ΚΑΕ ΑΕΚ, οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών, οι ανήλικοι και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία με βάση τις διατάξεις του αστικού κώδικα πρόσωπα. 
 3. H συμμετοχή είναι προσωπική και δεν δύναται να γίνει μέσω αντιπροσώπου. Για να συμμετάσχετε, θα πρέπει να συγκεντρώσετε συνολικά δέκα (10) κουπόνια από διαφορετικά φύλλα της εφημερίδας SportDay (κανένα δεν θα πρέπει να αφορά ίδια ημεροχρονολογία) κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, από 21/9/2021  έως και 30/9/2021, και να τα ταχυδρομήσετε (με δαπάνες σας) στη διεύθυνση Αθήνα, Σκιάθου αρ. 147, ΤΚ 11255, Αθήνα, εταιρεία SPORTDAY Α.Ε.Π.Ε.Ε., έχοντας συμπληρώσει σε κάθε κουπόνι το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το email σας. Για τη συμμετοχή δεν βαρύνεστε με έξοδα, πλην των εξόδων ταχυδρόμησης. Ο διαγωνισμός διαρκεί από 21/9/2021 έως και 30/9/2021 και θα γίνονται δεκτές συμμετοχές, που έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς έως 4/10/2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου). 
 4. Ολες οι συμμετοχές θα συγκεντρωθούν και οι έγκυρες συμμετοχές θα καταγραφούν σε λίστα (database). Τη 12/10/2021 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση με τη μέθοδο random και  θα αναδειχτούν δέκα (10) νικητές. Κάθε νικητής κερδίζει ένα εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕ ΑΕΚ  στο τμήμα 11 του ολυμπιακού κλειστού των Ανω Λιοσίων της αγωνιστικής περιόδου 2021-22. Μετά την ανάδειξη των νικητών η διοργανώτρια θα δημοσιεύσει τα ονοματεπώνυμα των νικητών, καθώς και των εγκύρως συμμετεχόντων, στην εφημερίδα SportDay και στην ιστοσελίδα της. Στη συνέχεια, θα υπάρξει επικοινωνία των νικητών με τη διοργανώτρια για την παραλαβή του δώρου τους απ’ τα γραφεία της διοργανώτριας.
 5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή είναι αυτοπρόσωπη εμφάνιση των νικητών στα γραφεία της διοργανώτριας, η επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας των, καθώς και η γνωστοποίηση των απαιτούμενων κατά νόμο στοιχείων για κάτοχο εισιτηρίου διαρκείας, άλλως το δώρο ακυρώνεται.
 6. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε εκ των αναδειχθέντων νικητών, δεν έχει τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό και παραλαβής του δώρου, τότε αυτομάτως αποκλείεται από νικητής του διαγωνισμού και η διοργανώτρια έχει δικαίωμα, είτε να επαναλάβει την κλήρωση, είτε να διαθέσει το δώρο σε έτερο συμμετέχοντα ή σε τρίτο πρόσωπο κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου.
 7. Κάθε δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται, ούτε ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα ή υπηρεσίες. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η διοργανώτρια δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Οι νικητές δεν δύνανται να επικαλεστούν βλάβη, καταστροφή ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων του δώρου. 
 8. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά εκ μέρους του  ανεπιφύλακτη συναίνεση στην χρήση μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού απ’ τη  διοργανώτρια. Τα παραπάνω δεδομένα  συγκεντρώνονται σε βάση δεδομένων, που θα τηρεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού η διοργανώτρια, η οποία ορίζεται υπεύθυνη επεξεργασίας. Σκοπός δημιουργίας του αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού. Μετά το πέρας εύλογου χρόνου απ’ τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, τα στοιχεία θα καταστραφούν. Τα πρόσωπα, των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης ή διόρθωσης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα, που τα αφορούν, με επικοινωνίας τους με τη διοργανώτρια στο τηλέφωνο 2122125700 και email [email protected] Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες της διοργανώτριας, που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, ή/και στη δωροθέτρια εταιρεία μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Η διοργανώτρια δηλώνει ότι εφαρμόζει απαρέγκλιτα τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ότι λαμβάνει κάθε απαιτούμενο οργανωτικό, διοικητικό ή τεχνικό μέτρο για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων 
 9. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων, καθώς και την παραίτηση από κάθε αξίωση έναντι της διοργανώτριας. Οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον διαγωνισμό επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
 10. Οι όροι του διαγωνισμού θα είναι δημοσιευμένοι κατά τη διάρκεια αυτού στη σελίδα 30 της εφημερίδας SportDay και στην ιστοσελίδα της.
 11. Η διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την απόλυτη κρίση της τους όρους του διαγωνισμού ή να ακυρώσει τη διεξαγωγή του, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική δημοσίευση στην εφημερίδα. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων και/ή ακύρωσης/διακοπής του διαγωνισμού, η υποχρέωση της διοργανώτριας περιορίζεται στην ανακοίνωση αυτού, με δεσμευτικό χαρακτήρα για τους συμμετέχοντες και ουδείς ενδιαφερόμενος δεν θα δικαιούται να ζητήσει τη συνέχιση ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.

 

Αθήνα, 21/09/2021

Για τη SPORTDAY ΑΕΠΕΕ

NEWSROOM | ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

TAGS

X

TOP CLUBS

TOP LEAGUES

SPORT LIFESTYLE